Sponsors

We danken de bijdrage van onze sponsors, zonder wie het Wereld Toerisme Event niet mogelijk zou zijn geweest:

Kijk ook eens bij onze Green Solution partners: innovatieve groene ondernemers – onmisbaar in het duurzamer maken van toerisme: