Partners

De provincie Gelderland is dit jaar gastprovincie voor de Global Leaders Netwerk Conferentie in Arnhem op 25 en 26 september. Doel van de conferentie is het bij elkaar brengen van leiders, wereldwijd, op het gebied van duurzame regionale ontwikkeling en toerisme. Daarnaast is de provincie partner Global Green Destinations Day op 27 september, een congres over duurzaam toerisme in Nijmegen groene hoofdstad van Europa.

Gelderland is qua oppervlakte de grootste provincie in Nederland. Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn zijn de grootste steden. Gelderland heeft verschillende landstreken, waaronder de Veluwe, de Gelderse Vallei, de Betuwe, de Bommelerwaard, de Tielerwaard, het Land van Maas en Waal, het Rijk van Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Gelderland wordt doorsneden door de Rijn, de Waal en IJssel. Gelderland heeft veel te bieden op het gebied van natuur, cultuur, sport en meer. De Hanzesteden en kastelen bieden een prachtig historisch decor. De erfenissen uit de Romeinse tijd en de Liberation Route bieden een unieke inkijk in de geschiedenis.

Het groene karakter van Gelderland nodigt uit tot duurzaam toerisme. De komende jaren zal een groei in het aantal bezoekers doorzetten. Doel van provincie is om groei in balans te brengen met wat Gelderse streken aankunnen. Duurzaamheid is een randvoorwaarde bij het benutten van kansen en betekent onder andere meer energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit. Hiervan zijn steeds meer goede voorbeelden te vinden, van tiny houses, tot duurzame wellness in Elburg tot en met Nijmegen die als duurzame stad wordt vermeld in de internationale ‘insights guide’ voor reizigers.

De provincie Gelderland stimuleert ondernemers die op een duurzame wijze ondernemen. Met de nieuwe provinciale beleidskoers, ‘Beleef het in Gelderland’ vult de provincie haar huidige beleid op drie belangrijke punten aan: 1) Aanbod verbeteren; 2) Bekend maken van het aanbod; 3) Verder ontwikkelen van thematische verhaallijnen.

Nijmegen, de ‘European Green Capital 2018’, is een oude stad met een jonge vibe. Met een geschiedenis van ruim 2.000 jaar is Nijmegen de oudste stad van Nederland. Al in de eerste eeuw streken de Romeinen neer in het gebied en kozen het strategische uitzicht vanaf de heuvels over het imposante Rijn- en Waaldal als de ideale locatie voor een legerkamp.

De oudste stad van Nederland heeft tegenwoordig een jonge uitstraling, de grote populatie studenten zorgt voor volop levendigheid in de stad. Nijmegen is een moderne en dynamische stad, dankzij haar groeiende bevolking, een levendig stadscentrum, zorgvuldig geplande vervoersmogelijkheden en ca. 1.450 hectare aan groen en parken. Door een grootschalig klimaatadaptatieproject is onlangs een heel nieuw, groen recreatiegebied ontstaan in en om de stad, met een uniek stadseiland, nieuwe natuurgebieden en kilometers strand langs de Waal.

Nijmegen staat bekend als een open, groene en sociale stad. Een stad met Bourgondische allure en een soms wat studentikoze tegendraadsheid. Voor zijn omvang heeft Nijmegen een zeer divers cultureel aanbod met een schouwburg, een concertgebouw, een groot poppodium (Doornroosje), en heel veel kleinere locaties waar muziek, theater en kunst gemaakt wordt. Nijmegen is er trots op dit jaar de gastheer van de Global Green Destinations Day te zijn.

ANVR is de brancheorganisaties voor ‘ondernemers in reizen’. ANVR houdt zich elke dag bezig met nieuwe technologieën, trends en verantwoord toerisme (‘Better holidays’) om samen met haar leden de reissector toekomstbestendig te maken. Daarnaast richt de ANVR zich o.a. op Imago & Lobby, Consumentenzaken & Sociaal beleid, Luchtvaart, etc.

Om ook in de toekomst prachtige bestemmingen te kunnen bezoeken en fantastische ervaringen te beleven, dragen ANVR-reisondernemers hun steentje bij door hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. ANVR ondersteunt hen door samenwerkingen en kennisdelen te faciliteren, en reisondernemers te inspireren en motiveren om met Better holidays aan de slag te gaan. Reisondernemers helpen op de bestemming betere plekken te creëren voor mensen die er wonen en voor reizigers die deze bezoeken. En, dat kan alleen als we met elkaar werken aan het verkleinen van de negatieve gevolgen van het reizen en het vergroten van de positieve. Daarom nemen alle ANVR-reisondernemers praktische maatregelen en houden zo rekening met milieu, mensen, natuur en cultuur, waardoor we allemaal -nu en in de toekomst- kunnen blijven genieten van mooie en schone bestemmingen.

MVO Nederland gelooft in de kracht van bedrijven om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. Bedrijven spelen een sleutelrol bij het realiseren van weerbare en gelukkige mensen (people), een rijke natuur (planet) en een gezonde economie (profit). Maar bedrijven kunnen dat niet alleen. Ook overheden, kennisinstellingen, ngo’s en vakbonden zijn cruciaal voor het realiseren van een omslag naar een nieuwe economie.

Werken aan de nieuwe economie betekent integraal kijken naar de impact die bedrijven hebben op de maatschappij. Daarom richten wij ons niet op één issue of op een specifieke oplossing. De kracht zit juist in de verbinding. Wel hebben we focusgebieden die ons richting geven. We zetten sterk in op een klimaat-neutrale en circulaire economie. Plus we werken aan een economie die inclusief is, waarbij ieder talent telt en niemand wordt uitgebuit. Internationaal streven we naar impactvolle handelsrelaties tussen bedrijven in Nederland en in ontwikkelingslanden.

Bedrijvennetwerk MVO Nederland is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een groot netwerk van ruim 2300 duurzame bedrijven, klein en groot en in allerlei sectoren. Met onze partners vormen we het grootste bedrijvennetwerk op het gebied van MVO in Europa.

Netwerken en coalities Een groot deel van ons werk vindt plaats in groepen, netwerken en coalities van partners. Onze visie is dat ondernemers door samen te werken grotere stappen kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid en innovatie. MVO Nederland faciliteert daarom allerlei netwerken en coalities van bedrijven die een gedeelde uitdaging hebben op het gebied van MVO. Wij begeleiden die groepen, we leggen de lat zo hoog mogelijk en we leveren inhoudelijke expertise. Ons grote netwerk maakt het mogelijk partijen efficiënt en doelgericht bij elkaar te brengen.

MVO Netwerk Toerisme Zo faciliteert MVO Nederland ook het MVO Netwerk Toerisme. Binnen dit netwerk werken organisaties samen om MVO vanzelfsprekend te maken binnen de sector. Het MVO Netwerk Toerisme faciliteert de sector bij het tot stand komen en uitvoeren van innovatieve projecten die de deelnemende organisaties en de sector verder verduurzamen. De opgedane kennis en ervaringen worden breed gedeeld binnen de sector om ook anderen te inspireren.

Sinds 2011 hebben reisspecialisten in Nederland hun krachten gebundeld in de VvKR. In 2018 heeft de belangenvereniging circa 350 leden. Deze ervaringsdeskundigen staan voor een persoonlijke benadering en zijn gericht op kleinschalig toerisme. Alle reizen worden uitgevoerd met kleine groepen of op individuele basis en de organisatie gebeurt met respect voor de lokale cultuur, tradities en werkwijzen.

Juist in de kleinschaligheid en het respect voor de bestemmingen is de duurzaamheid van VvKR leden zichtbaar. Vanwege hun bewuste keuzes in omvang van de reizen weten ze hun voetafdruk ter plaatse klein te houden. Door de nauwe samenwerking met lokale partners is respect heel belangrijk en kan gemakkelijk gewerkt worden aan lokale ontwikkeling. Sinds 2018 heeft VvKR een werkgroep die duurzaamheidsbeleid ontwikkeld en praktische handvatten aan leden geeft om in hun hele keten stappen voor verdere verduurzaming te kunnen zetten.

Met het event ‘Creating Better Places together’ willen we bijdragen aan meer kennis over de ontwikkeling van duurzamer bestemmingen en inspireren tot duurzame samenwerking op dit gebied.

Voor meer informatie:
Provincie Gelderland
Nijmegen
ANVR
MVO Nederland
Vvkr